מידע משפטי

כל התוכן באתר אינטרנט זה הוא בבעלות ג'יי סי הלת' קר בע"מ. ומוגן באמצעות חוקי זכויות יוצרים ברחבי העולם. את/ה רשאי/ת להוריד תוכן לשימושך האישי בלבד למטרות שאינן מסחריות אך אסור לבצע כל שינוי או שכפול עתידי של התוכן. אין להעתיק תוכן או להשתמש בו בכל צורה אחרת.

הבעלים של אתר זה עושים מאמצים סבירים כדי לכלול מידע מעודכן ומדויק באתר זה, אך אינם י מציגים כל מצג, אחריות או הבטחה לגבי הדיוק, העדכניות או שלמות המידע המסופק. הבעלים של אתר זה לא יישאו בחבות על כל נזק או פציעה הנובעים מהגישה שלך לאתר אינטרנט זה או חוסר היכולת לגשת אליו או מההסתמכות שלך על מידע המסופק באתר אינטרנט זה. אתר זה מיועד לשימוש של תושבי ישראל.

אתר אינטרנט זה עשוי לספק קישורים או הפניות לאתרים אחרים אך הבעלים של אתר זה אינם נושאים באחריות לתוכן של אתרים אחרים אלו ולא יישאו בחבות בגין נזקים או פציעה הנובעים מתוכן זה. קישורים כלשהם לאתרים אחרים מסופקים אך ורק לנוחות המשתמשים באתר אינטרנט זה.

הסימנים המסחריים, סימני השירות, השמות המסחריים, הסמלים המסחריים והמוצרים המופיעים באתר אינטרנט זה מוגנים בישראל ובעולם כולו. אין לעשות כל שימוש באף אחד מהם ללא הרשאה מראש ובכתב מהבעלים של אתר זה, פרט למטרות זיהוי המוצרים או השירותים של החברה.

כל מידע המאפשר זיהוי אישי  בתקשורת אלקטרונית לאתר אינטרנט זה כפוף למדיניות הפרטיות של אתר זה. הבעלים של אתר זה יהיה רשאים להשתמש בכל מידע אחר בתקשורת כזו או להעתיק אותו, לרבות רעיונות, המצאות, מושגים, טכניקות או ידע המפורטים בו, לכל מטרה שהיא. מטרות אלו עשויות לכלול חשיפה לגורמי צד שלישי ו/או פיתוח, ייצור ו/או שיווק של מוצרים או שירותים.

השולח/ת של כל תקשורת לאתר אינטרנט זה או בדרך אחרת לבעלים של אתר זה יהיה אחראי לתוכן ולמידע הכלולים בו, לרבות האמיתות והדיוק שלה.