ACUVUE® OASYS® 1-Day עם טכנולוגיית ™HydraLuxe

ACUVUE® OASYS® 1-Day עם טכנולוגיית ™HydraLuxe

עדשות מגע איך מתחילים?

האופטומטריסט יוכל לסייע באיתור עדשות המגע ®ACUVUE המתאימות לך.

*לתשומת לבך: ייתכן שיחולו עליך עלויות בדיקת עיניים והתאמה עדשות מגע על-ידי איש מקצוע. ההצעה מיועדת לתושבי ישראל מגיל 18 ומעלה בלבד. התנסות אחת לאדם. התאמת העדשות בכפוף לשיקול דעתו המקצועי של האופטומטריסט בלבד. למימוש רק במכוני האופטיקה המשתתפים.. ראה קישור לתנאים וההגבלות המלאים.

1. נתוני JJV מ-2015. במחקר שבדק הרכבה יומית במשך שבוע אחד ונערך בארצות הברית, השתתפו 119 מרכיבי עדשות מגע רכות, 81.5% לא הרגישו כלל עייפות של העיניים או הרגישו עייפות כזו לעתים רחוקות.
2. נתוני JJV מ-2015. במחקר שנערך בארצות הברית ובדק הרכבה יומית במשך שבוע אחד בקרב 119 מרכיבי עדשות מגע רכות, 81.5% לא הרגישו כלל עייפות של העיניים או הרגישו עייפות כזו לעתים רחוקות.
3. נתוני JJV מ-2015, טכנולוגיית HydraLuxe™‎.

*כל עדשות המגע ממותג ®ACUVUE הינן בעלות חסימת UV ועוזרות לתת הגנה מפני מעבר של קרינת UV מזיקה אל הקרנית ופנים העין. עדשות מגע חוסמות UV אינן מהוות תחליף למשקפיים חוסמי UV כגון: משקפי מגן או משקפי שמש חוסמי UV, מאחר והן אינן מכסות לחלוטין את העין והאזור סביב לה. המשיכו להשתמש במשקפי שמש חוסמי UV כפי שהומלץ לכם על ידי המומחה לבריאות העין.