מדיניות ה- Cookies ("עוגיות")

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר www.acuvue.co.il. אתר זו הוא בבעלות ג'יי סי הלת' קר בע"מ.

מדיניות קבצי Cookie זו נועדה ליידע אותך לגבי שיטות העבודה שלנו בנוגע לאיסוף מידע ממך בעת ביקור באתר שלנו באמצעות קבצי Cookie וטכנולוגיות מעקב אחרות.

סקירה על החוקים הנוגעים למדיניות קובצי COOKIES

חוקי האיחוד האירופי דורשים מארגונים המציבים קובצי cookie במחשבים של מבקרים באמצעות אתרי האינטרנט שלהם להשיג "הסכמה" לאחר אספקת מידע ברור ומקיף על אופן השימוש בקבציcookie.
כדי לציית לכך נקטנו 4 פעולות:

 1. זיהינו קבצי cookie וטכנולוגיות מעקב אחרות המשמשות באתר זה, המטרה שהם ממלאים והמידע הרלוונטי כגון התפוגה שלהם והאם קובצי cookie הם מצד ראשון או שלישי.
 2. הערכנו את מידת ההפרעה של קובצי cookie מבחינת הציפיות של מבקרים לגבי פרטיות, על סמך המידע שנאסף בסעיף (i) לעיל.
 3. סיפקנו מידע "ברור ומקיף" על קובצי cookie עם רמת החשיפה המתאימה בהתאם למידת ההפרעה של כל קובץ cookie.
 4. החלטנו על אסטרטגיה הולמת להשגת הסכמה לקובצי cookie, תוך התחשבות בשימוש ובהפרעה שלהם. סוגים מסוימים של קובצי cookie עשויים להתאים לפטור משפטי, ואילו במקרה זה, לא יהיה צורך בהסכמה לקובצי cookie אלה.

אסטרטגיות הסכמה המשמשות באתר זה

תקנים אירופיים להשגת הסכמה לשימוש בקובצי cookie וטכנולוגיות מעקב דומות (כגון פיקסלים למעקב וסקריפטים של אתר אינטרנט) ("קובצי Cookie") ממשיכים להתפתח. אף שאסטרטגיות של הסכמה מפורשת מראש (או אסטרטגיות של "הצטרפות") מהוות את הפתרון המשפטי החזק ביותר להשגת הסכמה, הן עלולות לפגוע בחוויית המבקר ולהשפיע באופן שלילי על איסוף נתונים לגיטימי באתר.
כחלופה, אסטרטגיות הסכמה משתמעת מאפשרות לנו להסיק הסכמה כאשר מבקרים אינם מסרבים לקבל קובצי Cookie (או "לא מסרבים להצטרף"), לאחר אספקת חשיפות בולטות לגבי קובציCookie ובקרות פשוטות וזמינות של קובצי Cookie ברמה הבסיסית. כך מתאפשר למבקרים לקבל את קובצי ה-Cookie שהם מוכנים לקבל ולסרב לקבל את אותם קבצים שהם לא מסכימים לקבל.

אסטרטגיית ההסכמה שמתאימה לכל סוג נתון של קובץ Cookie תהיה תלויה במידת ההפרעה של קובץ Cookie זה, תוך התחשבות בתנאים הבאים:

 • מה מקור ה-Cookie (לדוגמא צד ראשון או צד שלישי)
 • אילו נתונים קובץ ה-Cookie אוסף
 • אילו מטרות הוא ממלא
 • כמה זמן הוא יהיה פעיל
 • אופי האתר שאותו הוא משמש.

לגבי קובצי Cookie המצריכים הסכמה, אנחנו משתמשים בגישת שלוש השלבים להשגת הסכמה של המבקר:

 • בקובצי Cookie עם מידת הפרעה נמוכה: אנחנו מבצעים חשיפות משופרות במדיניות קובצי Cookie זו ומספקים אמצעים קלים לדחיית קובצי Cookie. כאשר מבקרים לא מסרבים לקבל קובצי Cookie, נסיק את הסכמתם.
 • בקובצי Cookie עם מידת הפרעה בינונית: נשתמש באותה אסטרטגיה כמו לקובצי Cookie עם מידת הפרעה נמוכה ונוסיף גם חשיפות הקשריות לגבי השימוש בקובצי Cookie בנקודות מתאימות באתר (למשל, חשיפות של קובצי Cookie מסביב למודעות ממוקדות או פונקציונליות אחרת באתר המסתמכת על קובצי Cookie אלה).
 • בקובצי Cookie עם מידת הפרעה גבוהה: ניישם אסטרטגיית הסכמה מראש (לדוגמה, שימוש במודעת באנר / חלון קופץ הדורשים מהמבקרים להסכים לקובצי Cookie לפני שהם מופעלים).

הסכמה משתמעת לקובצי Cookie: קובצי ה-Cookie הנפרסים באמצעות אתר זה הם בעלי מידת הפרעה נמוכה עד בינונית בלבד.

חשיפת קובצי Cookie לפי סוג, במקום לפי זהות: בהתחשב במספר המשמעותי של קובצי Cookie המופעלים באמצעות אתרים, ההערכה בנספח א' לא חושפת ומעריכה את מידת ההפרעה של כל קובץ Cookie בנפרד. במקום זאת, היא מקבצת קובצי Cookie לפי קטגוריה (לדוגמה, "קובצי cookie אנליטיים") ומעריכה את מידת ההפרעה של הקטגוריה, תוך התחשבות בתכונות הספציפיות של קובצי ה-Cookie שנמצאים בקטגוריה. כך מתאפשרות חשיפות של קובצי Cookie שהבנתן פשוטה וברורה יותר לצרכנים.

הערה: הערכת הסוגים של קובצי Cookie המופעלים באמצעות אתר זה מופיעה בנספח א' ומספקת מידע על המטרות שלהם, התפוגה שלהם ומידע על דחיית קובצי ה-Cookie בעמודה "כיצד לחסום".

קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים

אתר זאת עשוי להכיל קישוריות או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים. בבקשה תהיה מודע לעובדה כי אנו לא שולטים במדיניות ה- Cookiesוטכנולוגיות הניטור של אתרים אחרים. מדיניות הפרטיות הקשורה ל"עוגיות" (Cookie) אינה חלה על אתרים אחרים.

איך ליצור עמנו קשר?

אם יש לך שאלות כלשהן, הערות או דאגות לגבי מדיניות הפרטיות הקשורה ל"עוגיות" ((Cookie או לגבי ניהול המידע באתר, אתה מתבקש ליצור קשר עם החברה בטלפון: 09-9591153 או במייל:[email protected] או בדואר רגיל בכתובת: קיבוץ שפיים, 60990

שינויים למדיניות הפרטיות

אם מדיניות הפרטיות הקשורה ל"עוגיות" ((Cookie תשתנה, המדיניות המתוקנת תשלח דרך האתר.

מדיניות זאת עודכנה לאחרונה בתאריך 23/02/2023

נספח א':

סוג של קובץ Cookie

מקור

מטרה

תפוגה

כיצד לחסום?

שמוגשות ע"י ג'ונסון & ג'ונסוןCookies

Cookies הנחוצות לתפקוד השוטף והתקין של האתר

SESSa6f29423867537ee1b3180ed34800a46

ג'ונסון & ג'ונסון

"עוגיות" אלו נחוצות רק לתפקוד התקין של האתר. הן מאפשרות לנו להבטיח את נושא אבטחת האתר ואת הגשת האתר בצורה נאותה.

"העוגיות" המתוכנתות למטרה זאת מוסרות באופן אוטומטי מהמכשיר שלך חודש לאחר הביקור האחרון שלך.

תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך להסכים או לסרב לקבלת "עוגיות" אלו. מכיוון שאופן שינוי ההגדרות משתנה בכל דפדפן, בקר בדף העזרה של הדפדפן שלך למידע נוסף כיצד לעשות זאת.

Cookies המשפרות ביצועים של האתר

ג'ונסון & ג'ונסון

""עוגיות" אלו עוזרות לשפר את התפקוד של האתר ואת חווית השימוש בו. לדוגמה: ייתכן והן יאפשרו לנו להריץ תוכניות קטנות (הנקראות "סקריפטים") אשר מאפשרות קיום פונקציות נוספות של האתר, או לאפשר לנו לזכור כל העדפה שבחרת מתוך הגדרות האתר (כגון: גודל פונט או העדפת שפה).

"העוגיות" המתוכנתות למטרה זאת מוסרות באופן אוטומטי מהמכשיר שלך בעת סגירת הדפדפן.

תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך להסכים או לסרב לקבלת "עוגיות" אלו. מכיוון שאופן שינוי ההגדרות משתנה בכל דפדפן, בקר בדף העזרה של הדפדפן שלך למידע נוסף כיצד לעשות זאת.

קבצי Cookie וטכנולוגיות מעקב אחרות המשמשות את ספקי השירות של J&J וחברות אחרות

Cookies מסוג אנליטיקס וטכנולוגיות אחרות

Google Analytics

אלה משמשים לאיסוף מידע על אופן השימוש של מבקרים באתר שלנו. אנחנו משתמשים במידע כדי לחבר דוחות ונעזרים בו כדי לשפר את האתר. קבצי ה-cookie אוספים מידע באופן אנונימי,לרבות מספר המבקר באתר, מהיכן המבקרים הגיעו לאתר והדפים שבהם הם ביקרו

חלק מקובצי ה cookie המוגדרים למטרה זו מוסרים באופן אוטומטי מהמכשיר ברגע שתסגור את הדפדפן.
אחרים עשויים להישאר לתקופה עד 24 חודשים מהביקור האחרון באתר שלנו.

תוכל לבטל את הצטרפותך למעקב על ידי Google Analytics על ידי ביקור בכתובת:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Cookies למטרות פרסום וטכנולוגיות אחרות

Pubmatic

"עוגיות" אלו משמשות לאיסוף מידע על אופן השימוש של גולשים באתר על מנת להגיש להם פרסום מותאם אישית על פי ההעדפות שלהם באתר שלנו ובאתרים אחרים.

חברת Pubmatic לא מגישה"עוגיות" למטרה זאת, אולם יכולה להשתמש בטכנולוגיות אחרות (כגון סקריפטים של האתר או מעקב פיקסלים) על מנת לתעד את הפעולות שעשית באתר.

תוכל להתנתק מהניטור של חברת Pubmatic על ידי ביקור בקישורהבא.