דף הנחיות למטופל

הסמלים הבאים עשויים להופיע בחבילת עדשות המגע של המותג ®ACUVUE.

סמל הגדרה תיאור
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Manufacturer יצרן או מקום ייצור מציין את יצרן המכשיר הרפואי
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Manufactured Date תאריך יצור מציין את התאריך שבו נוצר המכשיר הרפואי
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Use By Date לשימוש עד תאריך (תאריך תפוגה) מציין את התאריך שלאחריו אין להשתמש במכשיר הרפואי
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Batch Code קוד אצווה מציין את קוד האצווה של היצרן כך שניתן יהיה לזהות את האצווה או את המנה
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Sterilized סטרילי באמצעות קיטור או חימום יבש מציין כי המכשיר הרפואי כבר מעוקר באמצעות חום קיטור
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Do Not Reuse לשימוש יחיד (לא לשימוש חוזר) מציין מכשיר רפואי המיועד לשימוש אחד
ACUVUE® Brand Contact Lens Package Symbol: Consult Instructions ראה עלון הוראות מציין את הצורך שהמשתמש יתייעץ בהוראות השימוש

כאן תוכלו למצוא את כל הוראות השימוש הרשמיות של עדשות מגע ®ACUVUE:

 

1-DAY ACUVUE® MOIST

1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM

1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL

ACUVUE® OASYS 1-Day

הוראות שימוש עדשות מגע חד-יומיות ®ACUVUE

 

עדשות מגע לשימוש חוזר

ACUVUE® OASYS  with HYDRACLEAR® PLUS

ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM

™ACUVUE® OASYS with Transitions

®ACUVUE® VITA

ACUVUE® VITA®  for ASTIGMATISM

ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL

ACUVUE® 2®

הוראות שימוש להרכבה יומית (החלפה תכופה) ועדשות מגע ®ACUVUE להרכבה ממושכת