תקנון פעילות "ימי מייקאובר עם אקיוביו"

תקופת  התחרות 
1.1.    התחרות תתקיים בין התאריכים 01/07/16 עד 01/11/16. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת התחרות מעת לעת, על פי הודעה שתפורסם באתר. שינוי תקופת התחרות הינה על פי שיקול דעת החברה וללא הודעה מראש. 

אופן ההשתתפות בתחרות
1.2.    בשלב הראשון, כל משתתף בפעילות יידרש למלא את פרטיו האישיים בטופס ההרשמה של התחרות המפורסם באתר ולענות על שאלות סקר הקשורות לתיקון הראיה שלו. לאחר מילוי הפרטים זכאי המשתתף לקחת חלק בתחרות "ימי מייקאובר עם ®ACUVUE".
1.3.    בשלב השני, יתבקש המשתתף לכתוב סיפור המתאר כיצד עדשות המגע אקיוביו שינו את חייו ולשתף בתמונת הפרופיל שלו. לאחר מכן, יקבל המשתתף הודעת דוא"ל המאשרת את השתתפותו בתחרות.
1.4.    הסיפורים שיגיעו מהמשתתפים יפורסמו בדף ייעודי באתר, לרבות פרסום תמונות הפרופיל שנשלחו על ידי המשתתפים. פרסום הסיפורים והתמונות יהיה בכפוף ובהתאם להוראות סעיף ‎9.7 להלן. 
1.5.    בתאריך 1 בספטמבר 2016 או במועד סמוך לפי שיקול דעת החברה, תערך תחרות בין הסיפורים שיועלו באתר החל ממועד תחילת הפעילות ועד ליום 31 באוגוסט 2016 כולל ("התחרות הראשונה"). בתאריך 1 בנובמבר 2016 או במועד סמוך לפי שיקול דעת החברה, תערך תחרות נוספת בין הסיפורים שיועלו באתר החל ממועד התחרות הראשונה ועד ליום 31 באוקטובר 2016 כולל ("התחרות השנייה"). בסך הכל יערכו שתי (2) תחרויות וייבחרו שני (2) זוכים בכל תקופת הפעילות, כאשר בכל תחרות יבחר זוכה אחד בלבד .

2.    הפרס לזוכים ומימושו
2.1.    הפרס לכל זוכה (סה"כ שני (2) פרסים, כמפורט לעיל) יהיה יום מייקאובר אחד, בליווי סטייליסטית הבית של אקיוביו, הכולל: תספורת עדכנית, איפור יום/ערב, רכישת בגדים בתקציב של 1,500 ₪ בחנויות/קניון/אזור שיוגדרו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
2.2.    הזכייה בפרסים הינה אישית לזוכה בלבד, ובכפוף לעמידתו בתנאים הבאים: 
2.2.1.    הסכמת הזוכה ועמידתו בכל תנאי תקנון זה;
2.2.2.    הזוכה הציג תעודת זהות מקורית, שלמה ותקינה למראה בפני החברה במועד ובמקום שנקבע לו; 
2.2.3.    חתימת הזוכה על נספח א' לתקנון זה. במידה והזוכה הינו קטין, נדרשת חתימה של אפוטרופוסו החוקי על נספח א' וכן העתק מתעודת הזהות של האפוטרופוס החוקי יחד עם הספח בו מופיעים פרטיו של הזוכה. 
2.2.4.    הזוכה בפרס מרכיב משקפיים ו/או זקוק לתיקון ראייה. הזוכה נמצא  בטווח תיקון הראייה שעדשות מגע ®ACUVUE נותנות עליו מענה, בעדשות ספריות 6.00+ עד 12.00-, בעדשות מגע לאסטיגמציה (צילינדר) עד צילינדר 2.75-.  

לתקנון הפעילות המלא