®TruEye ‏®‏DAY ACUVUE‏-1

®TruEye ‏®‏DAY ACUVUE‏-1

עדשות מגע איך מתחילים?

האופטומטריסט יוכל לסייע באיתור עדשות המגע ®ACUVUE המתאימות לך.

*לתשומת לבך: ייתכן שיחולו עליך עלויות בדיקת עיניים והתאמה עדשות מגע על-ידי איש מקצוע. ההצעה מיועדת לתושבי ישראל מגיל 18 ומעלה בלבד. התנסות אחת לאדם. התאמת העדשות בכפוף לשיקול דעתו המקצועי של האופטומטריסט בלבד. למימוש רק במכוני האופטיקה המשתתפים. ראה קישור לתנאים וההגבלות המלאים.

1. Morgan PB, Chamberlain P, Moody K, Maldonado-Codina C. Ocular physiology and comfort in neophyte subjects fitted with daily disposable silicone hydrogel contact lenses. Contact Lens and Anterior Eye. 2013;36(3):118-125. המחקר נמשך 365 ימים
2. Mathews K et al. Exploring variability in soft contact lens performance throughout the day. AAO poster presentation 2015.
3. נתוני JJV מ-2015. במחקר שבדק הרכבה יומית במשך שבוע אחד ונערך בארצות הברית, השתתפו 119 מרכיבי עדשות מגע רכות, 81.5% לא הרגישו כלל עייפות של העיניים או הרגישו עייפות כזו לעתים רחוקות.

* כל עדשות המגע ממותג ®ACUVUE הינן בעלות חסימת UV ועוזרות לתת הגנה מפני מעבר של קרינת UV מזיקה אל הקרנית ופנים העין. עדשות מגע חוסמות UV אינן מהוות תחליף למשקפיים חוסמי UV כגון: משקפי מגן או משקפי שמש חוסמי UV, מאחר והן אינן מכסות לחלוטין את העין והאזור סביב לה. המשיכו להשתמש במשקפי שמש חוסמי UV כפי שהומלץ לכם על ידי המומחה לבריאות העין.