הכלי המקוונן 30 הימים הראשונים (MYFIRST30) יגיע בקרוב לאתר ®Acuvue