ACUVUE® דירוגים וביקורות – תנאי שימוש והגבלות

תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") מסדירים את אופן השימוש בשירות ה'דירוגים והביקורות' המוצע באתר ACUVUE.co.il ("אתר האינטרנט"), על ידי חברת ג'יי-סי הלת'קר בע"מ (חברה בקבוצת החברות של ג'ונסון אנד ג'ונסון) – חטיבת ויז'ן ישראל, עבור מותג ACUVUE® (להלן: "החברה" או "ACUVUE®")

במקרה של סתירה בין מדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט לתנאי השימוש, יגבר תוקפם של תנאי השימוש בכל הנוגע לשירות הדירוגים והביקורות של ACUVUE®.
מסמך זה פונה אל גברים ונשים כאחד, ומשתמש בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הביקורות בשירות 'הדירוגים והביקורות' של ACUVUE® יהיו זמינות למשתמשי האתר ולציבור, לכן לא מומלץ לכלול בהן מידע אישי. במידע שיסופק לחברה ייעשה שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט. שליחת הביקורת מהווה הכרה בכך שקראת והסכמת למדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט.

ACUVUE® עשויה לעשות שימוש בביקורת שהתקבלה ממך במדינות שחוקי הגנת המידע והנתונים החלים בהן עשויים להיות שונים מאלה החלים במדינה שבה אתה מתגורר.

בהעברת התוכן לשירות הדירוגים והביקורות של ACUVUE® הנך מסכים וערב לכך ש:

 • אתה המחבר והבעלים הבלעדי של זכויות קניין רוחני בתוכן האמור;
 • ויתרת מרצונך החופשי על כל "הזכויות המוסריות" שייתכן כי יש לך בתוכן כגון זה;
 • כל התוכן שתפרסם הינו מדויק;
 • גילך 18 ומעלה. אם אתה מעל גיל 16 ומתחת לגיל 18, העברת את התוכן כאמור לאחר שקיבלת הסכמה מראש של ההורה/ האפוטרופוס שלך; ו-
 • השימוש בתוכן שהעברת לידינו אינו מהווה הפרה של תנאי השימוש ואין בכוחו לפגוע באדם או בישות כלשהי.

 

בנוסף, הנך מסכים וערב לכך שלא תעביר לידינו תוכן כלשהו:

 • אשר ידוע לך כי אינו נכון, אינו מדויק או כי הוא מטעה;
 • הכולל מידע המתייחס למותגים מתחרים אחרים, אתרי אינטרנט, כתובות, כתובות דוא"ל, פרטי קשר או מספרי טלפון של אחרים;
 • Tהמהווה הפרה של זכויות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכויות קניין, זכויות פרסום או זכויות פרטיות אחרות של כל צד שלישי;
 • המהווה הפרה של כל חוק, תקנון, פקודה או תקנה (לרבות, אך לא רק, כאלה המסדירים בקרת יצוא, הגנת צרכן, תחרות בלתי הוגנת, איסור אפליה או הטעיה בפרסום);
 • שיש בו, או סביר שיש בו, דברי השמצה, דיבה, שטנה, דעה קדומה או פוגענות על רקע גזעי או דתי, איום שלא כדין או הטרדה שלא כדין לכל אדם, שותפות או תאגיד;
 • שקיבלת בעבורו פיצוי או תמורה כלשהי מצד שלישי; ו
 • המכיל וירוסים, תולעים או כל תוכנית או קובץ העשויים לגרום נזק פוטנציאלי למחשב.

הנך מסכים לשפות ולהגן על ACUVUE® (לרבות מנהליה, נושאי משרה בה, סוכניה, חברות הבת שלה, מיזמים משותפים, עובדים וספקי שירות צד ג' שלה) מכל תביעה, דרישה ונזק (ישירים או תוצאתיים) מכל סוג ומין, ידוע או בלתי ידוע, ובכלל זה שכר טרחה סביר לעורכי דין, הנובעים מהפרה מצדך של המצגים והערבויות המפורטים לעיל, או מהפרת כל חוק או זכויות של צד שלישי כלשהו.

הנך מעניק ל- ACUVUE®זכות ורישיון תמידיים, בלתי הפיכים, עבירים וללא תמלוגים להשתמש, להעתיק, לשנות, למחוק כליל, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור יצירות נגזרות ו/או למכור ו/או להפיץ כל תוכן שתשלח, ו/או לשלב תוכן כגון זה בכל צורה, אמצעי או טכנולוגיה בכל רחבי העולם וללא כל פיצוי כלפיך.

אנו עשויים לעשות שימוש בכל תוכן שתשלח ל- ACUVUE®לפי שיקול דעתנו הבלעדי. תכני הדירוגים והביקורות של ACUVUE® המופיעים באתרי האינטרנט של ACUVUE® עוברים בדיקה ובקרה לפני פרסומם לצפייה. אין לראות בפרסומים שעברו סינון תמיכה, הצטרפות או קידום של מי מהמוצרים או השירותים האמורים בהם. ACUVUE® אינה תומכת בפרסומים כאלה או אחרים.

ACUVUE® שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לרכז או למחוק כל תוכן באתרי האינטרנט של ACUVUE®, ש- ACUVUE® רואה בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הפרה של הנחיות התוכן או של כל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלה. ACUVUE® אינה ערבה למתן זכות חזרה כלשהי מצד ACUVUE® לעריכה או מחיקה של תוכן שנשלח על ידך. דירוגים ותגובות בכתב מתפרסמים בדרך-כלל תוך שניים עד ארבעה ימי עסקים. עם זאת, ACUVUE® שומרת לעצמה את הזכות להסיר או לסרב לפרסם תוכן שנשלח, מכל סיבה. הנך מאשר שאתה, ולא ACUVUE®, אחראי לתוכן שמסרת. התוכן שאתה שולח אינו נתון לחובת סודיות כלשהי מצד ACUVUE®, סוכניה, חברות הבת שלה, סניפיה, שותפיה או ספקי שירות צד ג' שלה ומנהליהם, נושאי משרה בהם ועובדיהם בהתאמה.

במסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלך הנך מסכים ומאשר כי ACUVUE® וספקי שירות צד ג' שלה עשויים להשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני כדי ליצור אתך קשר לטובת: (i) מתן מידע על סטטוס הביקורת שלך, (ii) צרכים מנהלתיים אחרים ו(iii) כפי שייתכן כי יהיה נדרש בנוגע לביקורת שלך.

אירוע חריג/ תופעות לוואי

במקרה של תחושת אי-נוחות בעין או שינויים בראייה, אנא התקשר לאלתר לאופטומטריסט או לרופא עיניים. הדירוגים והביקורות של ACUVUE® עומדים לרשותך לצורך תמיכה, ומתן הסברים על מותג ACUVUE® ועל עדשות מגע בכלל. אין זה הפורום המתאים לדיווח על תלונות או סיבוכים אפשריים עם עדשות מגע ACUVUE®.

אם אתה מעוניין בסיוע לגבי מוצר או שירות של ACUVUE®, או מעוניין לדווח על תופעות לוואי כלשהן, או לשאול על הסיבות לתופעות לוואי אלה וכיצד ניתן למנוע אותן, אנא התקשר למוקד הלקוחות שלנו בטלפון

1-800-37-37-33 לקבלת שירות אישי יותר.